Archives

2019

Ufficio (Toronto)

Giulietta (Toronto)

2018

Sara (Toronto)

Alma (Toronto)

Le Swan (Toronto)

Quetzal (Toronto)

Alobar (Toronto)

Copetin (Toronto)

FK (Toronto)

Constantine (Toronto)

Mira (Toronto)

Core (Toronto)

Alo (Toronto)

Rosalinda (Toronto)

Le Baratin (Toronto)

Tanto (Toronto)

Chubby’s Jamaican Kitchen (Toronto)

Aloette (Toronto)

Gold Standard (Toronto)

Lake Inez (Toronto)

Café Cancan (Toronto)

Maple Leaf Tavern (Toronto)

Planta (Toronto)

La Palma (Toronto)

Skippa (Toronto)

2017

Maha’s Egyptian Brunch (Toronto)

Kost (Toronto)

Woodlot (Toronto)

Bacchanal (Toronto)

Pizzeria Libretto (Toronto – King Street West)

BlueBlood Steakhouse (Toronto)

Kasa Moto (Toronto)

Estia (Toronto)

Treadwell Cuisine (Niagara-on-the-Lake)

Farmhouse Tavern (Toronto)

The Broadview Hotel (Toronto)

Maker Pizza (Toronto)

Kiin (Toronto)

Atlas (Toronto)

Grey Gardens (Toronto)

Mengrai Thai (Toronto)

Isaan Der (Toronto)

Dandylion (Toronto)

Canis (Toronto)

Miku (Toronto)

Montgomery’s Restaurant (Toronto)